wyłącznik szybki WST-3 na wagonie 105Na nr tab. 1006" (odmiana z nieosłoniętym radiatorem)
zdjęcie: Mariusz Mazek