105Nz nr tab. 2028+2029
06.04.2007
zdjęcie: Leszek Peczyński